Hướng dẫn Đăng Ký Thành Viên

Vector stockvn là một thống mã nguồn mở hệ thống thanh toán tự động.
Làm sao để đăng ký thành viên tải stock

  1. Bạn đăng ký tài khoản như sau:
  2. Tên Đăng nhập >>>> Địa chỉ Email ( Hòm thư của bạn để xác nhận thanh toán trên hệ thống )
  3. Mật khẩu truy cập downloadvector.net
  4. Lưu ý sau khi đăng ký Xong tên thành viên của bạn đang là : Nguyen Van A: Số dư tài khoản là: 000 Đồng.
  5. Làm sau để có số dư để Thanh Toán Download tập tin.
  6. Hệ thống có thể Thanh Toán bằng thẻ cào 3 nhà mạng di động: Mobile, vina, Mobile
  7. Click Nạp thẻ tại đây: Nhập mã thẻ & mã seri . in trên lớp thẻ cào _ Lưu ý chọn tên nhà mạng bạn mua
  8. khi có số dư bạn có thể tải stock theo ý. Số dư của bạn nạp bằng số tiền mua file. Nếu số tiền mua file lớn hơn. Bạn có thể thanh toán vào lượt tại tiếp theo.